جشنواره وب و موبایل ایران

در آخرین بخش از معرفی به بهانه بررسی نامزدهای بخش به اشتراک گذاری ویدئو در «جشنواره وب و موبایل ایران» سری زده ایم به سرویس میزبانی ویدئو «کاویمو»؛ سرویسی که پس از بررسی های دقیقی که روی آن انجام دادیم دادیم به این نتجه رسیدیم حرف های زیادی برای گفتن دارد. اما پیش از معرفی «کاویمو» و ویژگی های منحصر به فردش بهتر است اول کمی درباره فضایی که این سرویس در آن فعالیت می کند آشنا شوید.

در بین ۵ کاندید امسال بخش اشتراک گذاری ویدئو در جشنواره «وب و موبایل ایران»، دو سرویس استریم زنده وجود دارد. در گزارش پیشین به بررسی «تلویون» پرداختیم. در ادامه به معرفی «Livez» به عنوان دومین سرویس پخش زنده کاندید شده در این بخش می پردازیم.

روز جمعه کاندیدهای جوایز دهمین «جشنواره وب و موبایل ایران» در چهل و هشت شاخه مختلف معرفی شدند و خبر خوشحال کننده این بود که سرویس های نوپای به اشتراک گذاری ویدئو نیز به عنوان یکی از شاخه ها در این دوره از جشنواره حضور خواهند داشت. اما آن چه مشخص نیست، معیار انتخاب این سرویس ها به عنوان کاندیدهای نهایی جشنواره وب و موبایل ایران است.

«تلویون» سرویس پخش زنده ای است که به عنوان یکی از کاندیدهای جایزه بهترین سرویس به اشتراک گذاری سال در دهمین «جشنواره وب و موبایل» ایران انتخاب شده است. با این سرویس بیشتر آشنا شوید.